درباره برگزار کننده

 انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.

رئيس هيئت مديره: دكتر علي عبدالعلي زاده نايب رئيس و خزانه دار: دكتر رضا مكنون- دكتر محمود حسيني اعضاء هيئت مديره:دكتر ابوالحسن وفايي- دكتر فريبرز ناطق الهي - دكتر منوچهر شيباني اصل- مهندس مهدي لايق- مهندس محمد اكبري- دكتر محمود هريسچيان بازرس:دكتر محسن تهراني زاده- مهندس سعيد امدادي- مهندس ولي الدين مصلحتي شربياني
اهداف -گسترش وپيشبرد وارتقاي علم بشري -توسعه كمي وكيفي ونيروهاي متخصص -بهبود بخشيدن به امور آموزشي وپژوهشي در زمينه هاي مربوط به مهندسي راه وساختمان
فعالیتهای جاری انجمن
هر سال 24 نشست علمي، تخصصي و فني جهت افزايش اطلاعات مهندسان، ايجاد روابط علمي و تحقيقاتي با مراكز و نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي، دانشگاهها، جشنواره ها براي امور مهندسي و گردهمايي ها، بازديد علمي، ارتباط با كميته اجرايي المپياد علمي براي تشويق دانشجويان و عضويت رايگان آنان، انتشار كتب مهندسي و 28 شماره مجله علمي و ترويجي بنا، عضويت 2773 نفر از رده دانشجويي تا دكتري و تحويل بولتن فعاليت هاي انجمن هرساله با CD به انجمن هاي علمي ايران.

 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/11/30
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/12/10
  • کنفرانس1397/12/15