اعلام حمایت رسمی موسسه آموزش عالی نوین از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1397/01/25

  پیرو نامه شماره 97/92/2/ن به تاریخ 97/1/26 موسسه آموزش عالی نوین اعلام حمایت رسمی از کنفرانس نمود. شایان ذکر است این موسسه دارای رکورد بلندترین سازه ماکارونی جهان می باشد.


نظرات کاربران


 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/11/30
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/12/10
  • کنفرانس1397/12/15