محورهای کنفرانس

 کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی 

مهندسی عمران و توسعه پایدار:

- تکنولوژی بتن

- ژئوتکنیک و معدن

- محیط زیست

- راه و ترابری

- مدیریت ساخت و اجرا

- هیدرولیک ، منابع آب

- نقشه برداری

- فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی

- رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران

- کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران

- کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی

- سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران

- مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

- مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

- فناوری نوین در صنعتی سازی ساختمان

 

 سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:

- هماهنگی شکلی سازه و معماری

- توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها

- دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای

- سازه های زیر زمینی

- سازه های هیدرولیکی و دریایی

- تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی

- کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و ...) در بهسازی لرزه ای سازه ها

- مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری

- بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها

- ایمنی سازه در معادن زیر زمینی

- عیب ‎‎یابی لرزه‎ای سازه‎ها

- اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

- روشهای بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها

- سازه های غیرساختمانی و صنعتی

 

 مهندسی معماری و توسعه پایدار:

- معماری و هویت شهری

- معماری پایدار

- روشها و فناوریهای نو در در معماری

- انرژی های نو در معماری

- سبک شناسی معماری

- معماری خیابانی

- تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

- گرافیک شهری

- مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

- معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

- نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

- الگوهای معماری بومی

- معماری منظر

- بوم شناسی

- زیبایی شناسی در معماری

 

 برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:

- برنامه ریزی کالبدی شهری

- برنامه ریزی منطقه ای و شهری

- مدیریت شهری

- حقوق شهری

- طراحی شهری

- مدیریت پروژه های شهری

- مدیریت بحران

- مشارکت در امور شهری

- گردشگری شهری

- بهسازی و نوسازی شهری

- نماهای شهری

- تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

 

حمل و نقل و زیرساخت های شهری:

- شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری

- ابنیه فنی

- آب و فاضلاب

- تاسیسات شهری

- سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها

- ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل

- روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)

- ایمنی حمل و نقل

- برنامه ریزی حمل و نقل

 

محیط زیست شهری:

- مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

- ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

- فضای سبز و محیط زیست شهری

- شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

- مسائل محیط زیست کلان شهرها

- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

- اکولوژی شهری و شهر سبز

- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

- اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

- همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست

- مکانیسم های توسعه پاک

- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

- مدیریت پسماند در شهرها

- فاضلاب شهری و تصفیه آن

- طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

 

 شهرسازی و توسعه شهری پایدار:

- بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

- شهرسازی نوین و توسعه پایدار

- سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

- ناپایداری شهر و عوامل موثر

- شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

- حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری

- تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

 

 مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

- بافت های تاریخی

- بهسازی آثار تاریخی

- نوسازی شهری

- بازسازی بافت تاریخی

 

 جامعه شناسی و روانشناسی شهری:

- فرهنگ شهر نشینی

- شهروند و حقوق شهروندی

- تعامل در فضای شهری

- روانشناسی محیطی

علوم جغرافیایی:

- جغرافیای طبیعی

- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- اطلاعات جغرافیایی

- جغرافیای پزشکی

 

 

 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/11/30
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/12/10
  • کنفرانس1397/12/15