ساختار سازمانی

منتخب ساختار سازمانی کنفرانس:

 

رییس کنفرانس : دکترمحمد حسین آرمامهر عضو هیئت علمی سازمان پژوهشها ی علمی و صنعتی ایران

دبیر کنفرانس:  دکتر متین خبره استاد تمام ایرانی دانشگاه چالمرز سوئد برنده جایزه سازمان ملل در طراحی ساختمان های هوشمند

عضو شورای سیاستگذاری و سرپرست تیم اجرایی: مهندس مهدی زرقانی شرکت تحکیم عمران آرتین

عضو شورا سیاست گذاری: دکتر صادقی پور دبیر طرح و توسعه بنیاد امید ایرانیان

عضو شورا سیاست گذاری: مهندس توکلی معاون حمل نقل شرکت شهر های جدید

عضو شورا سیاست گذاری: دکتر تورج فرهادی - قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

عضو شورا سیاست گذاری: دکتر متین خبره استاد تمام ایرانی دانشگاه چالمرز سوئد برنده جایزه سازمان ملل در طراحی ساختمان های هوشمند

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر گیوه چی دبیر انجمن HSE ایران  استادیار دانشگده محیط زیست - دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکترمحمد رضا رسولی - دانشکده عمران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی : دکتر علی رضا رضایی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکترفائزه شه دوست فرد دانشگاه آرهوس دانماراک

عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر هانیه شاه محمدیان -دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر محمد علی فیروزی؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو کمیته علمی کنفرانس:· دکتر هوشمند علیزاده؛ هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سهراب كريمي- دانشگاه مونترال كانادا

عضوکمیته علمی کنفرانس:دکتر سعید امان پور؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو کمیته علمی کنفرانس:مهندس کامران رضایی جعفری هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو کمیته علمی کنفرانس :· دکتر کیومرث حبیبی ؛هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/11/30
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/12/10
  • کنفرانس1397/12/15