هزینه های ثبت نام

 - مقاله دهندگان غیرحضوری:         185.000 تومان

* هزینه ثبت نام غیر حضوری شامل: داوری مقاله ، دریافت گواهینامه پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان (برای نویسنده مسئول)، کتاب مجموعه چکیده مقالات (Ebook) می باشد.
 
 
- مقاله دهندگان حضوری:            200.000 تومان
 
* هزینه ثبت نام حضوری شامل: داوری مقاله ، صدور کارت حضور در کنفرانس، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه  پذیرش و چاپ مقاله با ذکر نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه 24 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده ، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات، هدایای کنفرانس می باشد.
 
 
- ثبت نام شرکت کنندگان بدون مقاله :  230.000 تومان
 
* هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان بدون مقاله شامل: صدور کارت، حضور در کنفرانس ، شرکت در جلسات، دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس ، حضور در پنل های تخصصی و ارائه های مقالات، دریافت گواهینامه 24 ساعته آموزشی، لوح فشرده مقالات کامل ، پذیرایی بین جلسات و هدایای کنفرانس می باشد.
 
* بصورت کلی بسته ها شامل یک عدد گواهی با ذکر نام تمام نویسندگان ممهور به مهر کنفرانس، هولوگرام ضد تقلب، پرس شده + سی دی مجموعه مقالات می باشد.

 هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 130.000 تومان می باشد.

* برای اطلاع از سایر خدمات خواهشمند است به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.  

خیلی مهم: هزینه های واریزی به هیچ عنوان امکان عودت ندارند.

 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/11/30
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/12/10
  • کنفرانس1397/12/15